Urbana Myter  - Become an Author

Regler för att få ha ett konto hos urbana-myter

Som användare av artikelarkivet urbana-myter (U-M) accepterar du reglerna nedan. Urbana.myter.se benämns U-M i texten.

Användarvillkor för författare hos mrbana-myter:
§0: Var vänlig och observera att moderatorn har full rätt att vägra ta in en artikel utan att behöva ange varför. Moderatorn kommer inte att godkänna text som kan upplevas som kränkande, som är pornografisk, som är rasistisk etc.

§1: Genom att lämna in dina artiklar till U-M så ger du U-M rätten att:
• publicera din artikel på www.urbana-myter.se och hos alla dess sammarbetspartners.
• publicera din artikel i RSS format för syndikering av andra webbplatser
• publicera din artikel i elektroniska nyhetsbrev.
§2: Författaren får inte betalt för att lämna in sina artiklar till artikelarkivet U-M.

§3: : Författare som lämnar in sin artikel till U-M avsäger sig rätten att kunna få betalt för sin artikel från U-M eller från annan publicist.

§4: Som författare är man införstådd med och samtycker till att www.urbana-myter.se är en gratis tjänst för författare.

§5: Upptäcker man som författare till en artikel att en tredje part publicerat artikeln i strid med de regler som gäller för publicister hos U-M, så får U-M inte hållas till skuld för detta. Författaren har själv skyldighet att kräva sin rätt hos den publicist som felaktigt publicerat artikeln.

§6: Som författare intygar du att du är originalförfattaren till varje artikel du lämnar in till U-Ms artikelregister. Om du har hyrt in någon annan person för att skriva artikeln så intygar du att du har exklusiva och fullständiga rättigheter till varje artikel du lämnar in.

§7: Som författare lovar du att hålla högsta möjliga kvalitet på de artiklar du lämnar in till U-M.Detta inkludera att kontrollera att fakta uppgifter stämmer, samt att använda ett rättstavnings och grammatik program för att kontrollera texten.

§8: Det finns inga garantier för att din artikel kommer att accepteras för publicering i U-Ms artikelregister. Det är U-Ms fulla rättighet att bestämma om din artikel accepteras eller inte. Om artikeln publiceras förbehåller U-M sig rätten att ta bort denna när som helst utan att ange några som helst skäl för borttagandet.

§9: U-M förbehåller sig rätten att välja en mer passande kategori för din artikel om denna enligt U-M är felklassificerad. Ändras kategoriindelningen hos U-M så kan detta innebära att din artikel flyttas till en annan kategori. U-M har ingen skyldighet att motivera varför en artikel flyttas till en annan kategori.

§10: U-M förbehåller sig rätten att infoga reklamannonser på alla sidor på sin webbplats, inklusive, men ej begränsat till, sidor som visar din artikel. Reklam kan då publiceras i direkt anslutning till eller i din artikel. Som författare till artikeln har man frånsagt sig rätten att ta del av de eventuella intäkter som sådan reklam kan generera.

§11: Om du upptäcker att någon kopierat ditt originalverk, var snäll och kontakta U-M så kommer denna artikel att tas bort. U-M kommer att kräva att du kan styrka din rätt till din artikel. Lättast gör du det genom att påvisa att ditt verk blivit publicerat av dig vid ett tidigare datum.

§12: I och med att din artikel blir publicerad ger du U-M rätten att göra följande tillägg till din artikel.”Ingen artikel publicerad på www.urbana-myter.se är menad som rättslig, medicinsk eller någon annan typ av råd. Alla artiklar tillhandahålls enbart i informationssyfte.”

§13: U-M förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor för författare när som helst. Detta kan göras utan att ange något skäl för ändringen av användarvillkor.Genom att registrera dig nedan så accepterar du ovanstående regler.
JA, jag accepterar reglerna ovan
NEJ, Jag accepterar INTE reglerna ovan
STATISTIK
  • Antal artiklar: 119
  • Ej godkända artiklar: 0
  • Antal artiklar idag: 0
  • Antal kataloger: 2
  • Antal underkataloger: 19


Bild från hemsidan urbana myter